Yekare Danışmanlık

Yekare Danışmanlık, giderek küçülen ve tek bir büyük pazar haline dönüşen dünyada müşterilerinin yenilik ve yaratıcılık ile rekabet güçlerini artırmalarına destek olmak üzere kurulmuş bir eğitim ve danışmanlık şirketidir.

Bu zorlu rekabet koşullarında şirketlerin sürdürülebilir büyümesinin tek yolunun araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyondan geçtiğine inanan Yekare Danışmanlık, müşterilerini yeni ürün/süreç geliştirme ve yatırım projelerine destek sağlayan programlarla buluşturmaktadır.

Yekare Danışmanlık, bünyesindeki TÜBİTAK ve TTGV’de uzman olarak çalışmış danışmanlarının gerek ulusal gerekse uluslararası programlarla ilgili tüm bilgi ve birikimlerini müşterilerine aktararak, müşterilerini kendilerine en uygun destek programları hakkında bilgilendirmekte ve proje başvurularını ilgili programın kuralları çerçevesinde yapmaları için ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetini vermektedir.

Yekare Danışmanlık, müşterilerine teknolojik yetenek değerlendirmesinden proje hazırlamaya, proje yönetiminden teknolojik işbirliklerine kadar pek çok konuda eksiksiz bir hizmet paketi sunmaktadır.

Yekare Danışmanlık için müşterileri ile ilişkileri proje bazlı ve geçici değildir. Yekare Danışmanlık, müşterilerinin faaliyet alanı ve sektörü ile ilgili her türlü konuda araştırma yapmakta ve fırsatlar hakkında onları bilgilendirmektedir. Bununla birlikte, başta Avrupa Birliği projeleri olmak üzere müşterilerinin dahil olabileceği uygun proje ortaklık fırsatlarını takip etmekte ve raporlamaktadır.Yekare Danışmanlık, aynı zamanda ülkemizde kurumsal inovasyonun öneminin anlaşılması ve toplumda farkındalık yaratılması için bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri de yürütmektedir.