Anasayfa İZKA Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı

Haberler & Formlar

Destek Programları

İZKA Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programı PDF Yazdır e-Posta

İzmir Kalkınma Ajansı 26 Haziran 2014 tarihi itibariyle ?Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri? mali destek programını başlattı. Program kapsamında kar amacı güden ve gütmeyen başvuru sahiplerine toplamda 15 Milyon TL?lik bir kaynağın başarılı projelere kullandırılması planlanıyor.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali Destek Programının amacı, ?İzmir?in bilgi toplumuna dönüşüm sürecinin hızlandırılması ve bu süreci destekleyecek uygulamalarının yaygınlaştırılması, bu amaca hizmet edecek şekilde, İzmir?de işletmelerin belirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim teknolojileri üretmelerinin sağlanması? olarak belirlendi.

Programın kar amacı güden ve gütmeyen bileşenleri için aşağıdaki öncelikler kapsamındaki projeler desteklenecek.

Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar Bileşeni

Öncelik 1: İzmir?de sağlık, eğitim, ulaşım, kültür, çevre, tarım ve turizm vb. bilgi servislerine elektronik ortamda erişim sağlanması, birbirine entegre ve kesintisiz ulaşılabilir hale getirilmesi

Öncelik 2: İzmir?in marka değerini artıran akıllı kent uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öncelik 3:Yenilenebilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği uygulamalarını ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını destekleyen bilgi iletişim teknolojisi uygulamalarının geliştirilmesi

Öncelik 4: Katılımcılık esaslı akıllı yerel yönetişim uygulamalarının yaygınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler üzerinden sunulması

Kar Amacı Güden Kuruluşlar Bileşeni

Öncelik 1: Bilgi iletişim teknolojileri sektöründe diğer ekonomik sektörlere ve kamuya yönelik yüksek katma değer üreten yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi

Öncelik 2: İşletmelerin bilgi iletişim teknolojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım, araştırma-geliştirme, ürün geliştirme konularında iyileştirmeler yapılması

Öncelik 3: Bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri ürün ve hizmetlerinde uluslararasılaşma düzeyinin geliştirilmesi, ihracat kapasitelerinin artırılması ve bunun için gerekli olan kalite belgelerinin alınması

Program kapsamında kar amacı gütmeyen bileşeninde, belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları, kamu kurumları, üniversite rektörlükleri, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birlikler başvurabilecek. Programın kar amacı güden bileşeninde ise KOBİ vasfı taşıyan işletmeler ile kamu kontrolündeki işletmeler başvurabilecek. Destekten yalnızca merkezi veya yasal şubesi İzmir il sınırları içinde bulunan başvuru sahipleri yararlanabilecek.

Proje başına verilebilecek asgari ve azami destekler ise şöyle:

 Kar Amacı Gütmeyen KuruluşlarKar Amacı Güden Kuruluşlar
Asgari/Azami Destek Tutarı75.000 TL / 750.000 TL75.000 TL / 750.000 TL
Asgari/Azami Destek Oranı%10 - %75%10 - %50
 

Anket

Şirketlerin Ar-Ge yapmasının önündeki en önemli engel nedir?
 

Duyuru Listesi

Destekler hakkında son gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize kayıt olabilirsiniz.

Field not valid (required or bad value)
 
porn watch porno izle free porn