Anasayfa Danışmanlık Hizmetlerimiz

Haberler & Formlar

Destek Programları

Danışmanlık Hizmetlerimiz
Proje Hazırlama Danışmanlık Hizmeti PDF Yazdır e-Posta

Projelendirme süreci

 • Proje konusunun destek programına uygunluğunun araştırılması
 • Proje kapsamının destek programının amaçlarına uygun şekilde belirlenmesi
 • Proje iş planının destek programının kurallarına uygun şekilde hazırlanması
 • Proje bütçesinin destek programı tarafından buy valium overnight uygun görülen harcamalara uygun şekilde oluşturulması
 • Proje çıktısı ürünün ticarileştirilmesi/pazarlaması ile ilgili destek programının hedefleri ile paralel planlama

Proje başvuru süreci

 • Proje başvuru formunun destek programının kurallarına uygun şekilde doldurulması
 • Başvuru dosyasının destek programı tarafından talep edilen şekilde ekleriyle birlikte eksiksiz hazırlanması
 • Başvurunun yapılması ve takibi

Değerlendirme süreci

 • Değerlendirme sürecinin takibi
 • Değerlendirme sonucunda destekleyici tarafından talep edilen değişikliklerin (varsa) yapılarak projenin revizyonu

Danışmanlık Talep Formu
 
Proje Yürütme Danışmanlık Hizmeti PDF Yazdır e-Posta
 • Projenin proje planına ve bütçesine uygun yürütülmesinin takibi
 • Destek programının kurallarına uygun şekilde dönemsel teknik raporlama
 • Destek programının kurallarına uygun şekilde dönemsel mali raporlama
 • Dönemsel raporların destekleyici tarafından incelenmesinin takibi
 • Destek programının uygulayıcısı tarafından talep edilen bilgilendirme ve açıklamaların yapılması ve gerekli müzakerelerin yürütülmesi
 • Hakem ziyaretleri öncesi hazırlık
 • Proje sonuç raporunun hazırlaması

Danışmanlık Talep Formu
 


Anket

Şirketlerin Ar-Ge yapmasının önündeki en önemli engel nedir?
 

Duyuru Listesi

Destekler hakkında son gelişmelerden haberdar olmak için duyuru listemize kayıt olabilirsiniz.

Field not valid (required or bad value)
 
porn watch porno izle free porn