Proje Hazırlama Danışmanlık Hizmeti

Projelendirme süreci

  • Proje konusunun destek programına uygunluğunun araştırılması
  • Proje kapsamının destek programının amaçlarına uygun şekilde belirlenmesi
  • Proje iş planının destek programının kurallarına uygun şekilde hazırlanması
  • Proje bütçesinin destek programı tarafından uygun görülen harcamalara uygun şekilde oluşturulması
  • Proje çıktısı ürünün ticarileştirilmesi/pazarlaması ile ilgili destek programının hedefleri ile paralel planlama

Proje başvuru süreci

  • Proje başvuru formunun destek programının kurallarına uygun şekilde doldurulması
  • Başvuru dosyasının destek programı tarafından talep edilen şekilde ekleriyle birlikte eksiksiz hazırlanması
  • Başvurunun yapılması ve takibi

Değerlendirme süreci

  • Değerlendirme sürecinin takibi
  • Değerlendirme sonucunda destekleyici tarafından talep edilen değişikliklerin (varsa) yapılarak projenin revizyonu