Proje Yürütme Danışmanlık Hizmeti

  • Projenin proje planına ve bütçesine uygun yürütülmesinin takibi
  • Destek programının kurallarına uygun şekilde dönemsel teknik raporlama
  • Destek programının kurallarına uygun şekilde dönemsel mali raporlama
  • Dönemsel raporların destekleyici tarafından incelenmesinin takibi
  • Destek programının uygulayıcısı tarafından talep edilen bilgilendirme ve açıklamaların yapılması ve gerekli müzakerelerin yürütülmesi
  • Hakem ziyaretleri öncesi hazırlık
  • Proje sonuç raporunun hazırlaması